Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości

Przed kupnem nieruchomości koniecznie trzeba sprawdzić szereg informacji. Do najważniejszych z nich należy stan prawny, który określa:

  • Kto jest właścicielem?
  • Ilu jest właścicieli?
  • Czy wszyscy właściciele wyrażają zgodę na sprzedaż?
  • Czy nie ma ograniczenia praw rzeczowych?
  • Czy mieszkanie nie jest zadłużone oraz czy nie ma postępowania komorniczego?
  • Czy w stosunku do nieruchomości nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe?

 

Wszystkie informacje uzyskamy w odpowiednim sądzie rejonowym w dziale ksiąg wieczystych. W przypadku nieruchomości bez księgi wieczystej (zdarza się w niektórych przypadkach) można sprawdzić akt notarialny. Należy też poprosić spółdzielnię o wydanie zaświadczenia, które będzie wskazywało, kto jest właścicielem.

Pamiętaj o sprawdzeniu, kto jest zameldowany w danej nieruchomości i czy przed kupnem wszyscy zostali z niej wymeldowani. Koniecznie przeanalizuj, jakie jest przeznaczenie terenów i gruntów sąsiednich – można to sprawdzić w wydziale architektury w urzędzie miasta lub gminy.